56232 - Γιατί δεν βλέπεις

Ν. Λυγερός

Γιατί δεν βλέπεις
ότι από τους πρώτους εχθρούς
της Ανθρωπότητας
που εκμεταλλεύεται
η βαρβαρότητα
για να πετύχει
τους σκοπούς της
είναι η άγνοια;
Γιατί μη θεωρείς
ότι είναι απόδειξη
αθωότητας.