56233 - Για την Ανθρωπότητα

Ν. Λυγερός

Για την Ανθρωπότητα
δεν υπάρχει
παθητική άγνοια!
Πρέπει
να καταλάβεις
ότι η άγνοια
είναι ήδη
μια μορφή
βαρβαρότητας
που θα αξιοποιηθεί
κατά της Ανθρωπότητας.