56234 - Η άγνοια

Ν. Λυγερός

Η άγνοια
δεν είναι αθωότητα
γι’ αυτό είναι
επικίνδυνη
για τους αθώους
της Ανθρωπότητας
αφού εύκολα
με αυτήν
πέφτουν
στην παγίδα
της προπαγάνδας.