56243 - Κοάν Άγνοιας. (Koan)

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Μαθητής: Υπάρχει κάτι στην Ανθρωπότητα που μπορεί να θεωρηθεί έγκλημα ενώ στην βαρβαρότητα να θεωρηθεί ουδέτερο;
Δάσκαλος: Ναι, είναι η άγνοια.