56244 - Είναι πράξη

Ν. Λυγερός

Είναι πράξη
βαρβαρότητας
η άγνοια
γιατί λειτουργεί
ως εργαλείο της
και γι’ αυτό είναι
τόσο επικίνδυνη
για την Ανθρωπότητα
που θεμελιώνεται
πάνω στην έννοια
της Διδασκαλίας
του Χρόνου.