56245 - Το φυσιολογικό

Ν. Λυγερός

Το φυσιολογικό
για την Ανθρωπότητα
δεν είναι η άγνοια
αλλά η εκμάθηση
για να ενσωματώνει
τη Διδασκαλία
του Χρόνου
έτσι ώστε
να εξελιχθεί.