56246 - Προσοχή!

Ν. Λυγερός

Προσοχή!
Δεν μαθαίνω
είναι άγνοια.
Δεν θέλω
να μάθω
είναι αδιαφορία.
Έτσι ξέρεις
τι είναι επικίνδυνο
και τι είναι
το χειρότερο.