56247 - Το νοητικό σοκ

Ν. Λυγερός

Το νοητικό σοκ
είναι να μάθεις
ότι η άγνοια
είναι έγκλημα
για την Ανθρωπότητα
ακόμα
κι αν φαίνεται
ουδέτερη
για τις κοινωνίες
της λήθης
και της αδιαφορίας.