56249 - Αν θεωρείς

Ν. Λυγερός

Αν θεωρείς
ότι η άγνοια
είναι ουδέτερη
δεν θα μάθεις
τίποτα
στους μικρούς
ανθρώπους
ενώ είναι
απαραίτητο
για να γίνουν
μέλη
της Ανθρωπότητας.