56250 - Αν ο Δίκαιος

Ν. Λυγερός

Αν ο Δίκαιος
δεν έχει
ασπίδα
δεν θα μπορέσει
να προστατέψει
Αθώους
και γι’ αυτό
πρέπει
να απαλλαγεί
από την άγνοια.