56252 - Αν ο Δικαστής

Ν. Λυγερός

Αν ο Δικαστής
δεν μπορεί
να είναι
ουδέτερος
σε μια υπόθεση
του δικαστηρίου
τότε δεν μπορεί
να συνεχίσει
το έργο του
για τη Δικαιοσύνη.