56253 - Η βάση δεδομένων

Ν. Λυγερός

Η βάση δεδομένων
δεν είναι
νευρωνικό δίκτυο
ούτε οι ψηφίδες
είναι ψηφιδωτό
γι’ αυτό δες
την Ανθρωπότητα
διαφορετικά
από τις κοινωνίες
της λήθης.