56254 - Μην είσαι

Ν. Λυγερός

Μην είσαι
αγωγός
προπαγάνδας
λόγω
άγνοιας
επειδή
θα σε χρησιμοποιήσει
η βαρβαρότητα
ενάντια
στην υπερδομή
της Ανθρωπότητας.