56255 - Αν δεν παράγεις

Ν. Λυγερός

Αν δεν παράγεις
έργο
είσαι στο αρνητικό
και όχι στο ουδέτερο
γιατί η Ανθρωπότητα
έχει ανάγκη
να εξελιχθεί
γι’ αυτό
απελευθερώσου
από την άγνοια
των κοινωνιών.