56256 - Η Κίνα

Ν. Λυγερός

Η Κίνα
του κομμουνισμού
δεν θέλει
να είναι
ελεύθερο
το Θιβέτ
επειδή
η ιδεολογία της
μισεί αυτό
το κομμάτι
της Ανθρωπότητας.