56260 - Η κομμουνιστική Κίνα

Ν. Λυγερός

Η κομμουνιστική Κίνα
δεν αντέχει καν
την ύπαρξη
των μοναστηριών
στο Θιβέτ,
πώς θα μπορούσε λοιπόν
να ανεχθεί
οποιαδήποτε αντίσταση
του θιβετιανού λαού
στην βαρβαρότητα.