56261 - Το Αρτσάχ

Ν. Λυγερός

Το Αρτσάχ
χρειάζεται
την υποστήριξή μας
γιατί η βαρβαρότητα
των Αζέρων
υποστηρίζεται
από την Τουρκία
που δεν λέει
να σταματήσει
όσο δεν υπάρχει
ισχυρή αντίσταση.