56262 - Οι συνθήκες

Ν. Λυγερός

Οι συνθήκες
που είναι άθλιες
δεν μπορούν
να είναι
οριστικές
για την Ανθρωπότητα
διότι αυτή
δεν εγκαταλείπει
τους Αθώους
όσο μαύρη
και να είναι
η βαρβαρότητα.