56285 - Πρόσεχε το κόστος

Ν. Λυγερός

Πρόσεχε το κόστος
αν αυτό είναι
θανατηφόρο
γιατί αν ξεχνάς
τον αντίκτυπο
εξετάζεις
μόνο στατιστικά
και δεν βλέπεις
την ουσία
που αλλάζει
τον κόσμο.