56288 - Όσο πιο μικρή

Ν. Λυγερός

Όσο πιο μικρή
είναι η νοημοσύνη
τόσο πιο πολύ
πιστεύει
ότι είναι
αθάνατη
και γι’ αυτό είναι
επικίνδυνη
για τους αθώους
της Ανθρωπότητας.