56290 - Με την πανδημία

Ν. Λυγερός

Με την πανδημία
βλέπουμε
έμπρακτα
ότι τα χέρια μας
είναι ουσιαστικά
συνδεδεμένα
με τους πνεύμονες μας
παρόλο που αυτό
φαίνεται εντελώς
αδιανόητο
στην αρχή.