56291 - Υπό πίεση

Ν. Λυγερός

Υπό πίεση
η νοημοσύνη
κάνει
υπερβάσεις
που κανείς
δεν μπορεί
να προβλέψει
από πριν
γι’ αυτό
αξιοποίησε
την κρίση.