56292 - Στον αγώνα

Ν. Λυγερός

Στον αγώνα
οι φίλοι
είναι σύμμαχοι
ενώ οι επαφές
είναι αντίπαλοι
γιατί οι πρώτοι
παλεύουν μαζί σου
ενώ οι άλλοι
στέκονται κοντά σου
χωρίς να βοηθούν.