56301 - Η Αμερική

Ν. Λυγερός

Η Αμερική
έχει μια σταθερότητα
στις διεθνείς σχέσεις
που δεν αλλάζει
γρήγορα
ακόμα κι αν αλλάζει
η Προεδρία
ειδικά όταν αυτή
είναι οριακή
σε στρατηγικό επίπεδο.