56302 - Με την προεδρία

Ν. Λυγερός

Με την προεδρία
της Αμερικής
άλλαξε επιτέλους
η στρατηγική
απέναντι
στην Κίνα
για να υπάρξει
πραγματική
και έμπρακτη
αντίσταση.