56306 - Ο ίδιος ο Χριστός

Ν. Λυγερός

Ο ίδιος ο Χριστός
όταν άρχισε
το Έργο του
πάντα μάθαινε
πώς το έβλεπε
ο Ιωάννης ο Βαπτιστής
και μόνο μετά
τον θάνατό του
άρχισε
το Μεγάλο Έργο.