56307 - Ι – Ο Αγώνας στο Artsakh. Αγώνας IV. (Dessin)

Ν. Λυγερός