56319 - Αν μια χώρα

Ν. Λυγερός

Αν μια χώρα
θεμελιώνεται
πάνω
σε γενοκτονίες
για να πλάσει
το κέντρο της
πώς θέλεις
να ασχολείται
με τις μονάδες
των ανθρώπων
αφού δεν τους σέβεται.