56320 - Μάθε από πριν

Ν. Λυγερός

Μάθε από πριν
πώς βλέπει
μια χώρα
τον κόσμο
για να προβλέψεις
ποια θα είναι
η συμπεριφορά
που θα έχει
απέναντι
σε χώρες
που θεωρούνται
εχθρικές