56325 - Παρακολουθείς

Ν. Λυγερός

Παρακολουθείς
κρυφά
τα μαθήματα
και σκέφτεσαι
ερωτήσεις
που δεν τολμάς
να κάνεις
ενώ χρειάζεσαι
τις απαντήσεις
για να εξελιχθείς
και να ζήσεις
την απελευθέρωση.
Γι’ αυτό τόλμα.