56326 - Με την ψυχή

Ν. Λυγερός

Με την ψυχή
στο στόμα
αναζητούσες
την αλήθεια
μέσω Διδασκαλίας
ενώ ακόμα
δεν ήξερες
για το βάθος
της ψυχότητας.