56327 - Μην παρερμηνεύεις

Ν. Λυγερός

Μην παρερμηνεύεις
τα ιερά κείμενα
με μεταφράσεις
που δεν είναι πιστές
διότι εμπεριέχουν
λανθασμένα υπονοούμενα
που αλλοιώνουν το νόημα
και καταδικάζουν άδικα
αθώους ανθρώπους.