56328 - Οι Αζέροι

Ν. Λυγερός

Οι Αζέροι
προσπαθούν
να εκμεταλλευτούν
την κατάσταση
αλλά είναι οι Ρώσοι
που τους εκμεταλλεύονται
χωρίς δυσκολία
λόγω ύπουλης
διπλωματίας
από το παρελθόν.