56330 - Η παρτιτούρα

Ν. Λυγερός

Η παρτιτούρα
περίμενε την ανάγνωση
της μαθήτριας
για να βρει κι αυτή
το βάθος της σύνθεσης
γιατί δεν ήταν μόνο νότες
αλλά αναφορά
σε κομμάτια ιστορίας
που δεν είχε
ξεχάσει
τους ήρωες.