56340 - Για την Τουρκία

Ν. Λυγερός

Για την Τουρκία
την πραγματικότητα
δεν θα τη μάθεις
από μέσα
αλλά από έξω
που θα δώσει
το σήμα
της επίσημης
πτώχευσης
και κατάρρευσης
που έχει
γίνει
ήδη.