56344 - Η φιλοξενία  

Ν. Λυγερός

Η φιλοξενία
είναι ιερή
και αυτή
η ιδιότητα
σιγά σιγά
έπλασε
μια ηθική
που έγινε
διαχρονική
αξία
για τους Δίκαιους.