56346 - Ο Θεός του Αβραάμ

Ν. Λυγερός

Ο Θεός του Αβραάμ
είναι ακόμα
τιμωρός
γιατί δεν είχε
έρθει
η εποχή
της αγάπης
που θα εμφανισθεί
με τον ερχομό
της Διδασκαλίας
του Ιησού Χριστού.