56347 - Και οι θρησκείες

Ν. Λυγερός

Και οι θρησκείες
εξελίσσονται
έτσι γίνονται
πιο ανθρώπινες
και λιγότερο
σκληρές
γι’ αυτό πρέπει
να προσέχεις
πως αναλύεις
τα παλιά κείμενα
για να μη χάσεις
την ουσία.