56348 - Μην εφαρμόζεις

Ν. Λυγερός

Μην εφαρμόζεις
αναδρομικά
θέματα ηθικής
αλλιώς θα είσαι
άδικη
πρέπει
πρώτα
να μπεις
στο πνεύμα
της εποχής
για να βρεις
την αλήθεια.