56350 - Θέλει εξέλιξη

Ν. Λυγερός

Θέλει εξέλιξη
σε μια θρησκεία
για να φτάσει
στο επίπεδο
της αμισείας
μετά την αγάπη
που είναι
ήδη υπέρβαση
για κάποιον
που μόνο
τιμωρεί.