56372 - Ο ορθόδοξος κομμουνισμός

Ν. Λυγερός

Ο ορθόδοξος κομμουνισμός
στοχοποίησε
τη Νότια Κορέα
γιατί δεν ήθελε
ούτε ένα σημείο
αντίστασης
δίπλα στην Κίνα
που δεν ήθελε
ξένες άκρες
γύρω
από το κέντρο
της βαρβαρότητας.