56373 - Στην Κορέα

Ν. Λυγερός

Στη Κορέα
είναι η ίδια
η Ανθρωπότητα
που πάλεψε
ενάντια στην Κίνα
και στη Βόρεια Κορέα
για να μην αφανίσουν
τη Νότια Κορέα.
Ήταν αγώνας
των Ηνωμένων Εθνών.