56378 - Κατάφερε

Ν. Λυγερός

Κατάφερε
η Ανθρωπότητα
μέσω
των Ηνωμένων Εθνών
να προστατέψει
και να απελευθερώσει
την Σεούλ
ενώ ήταν
έτοιμη
να πεθάνει
λόγω αντίστασης
στη βαρβαρότητα.