56380 - Η ημέρα μνήμης

Ν. Λυγερός

Η ημέρα μνήμης
είναι αντίσταση
στην προσπάθεια
της βαρβαρότητας
να επιβάλλει
τρομοκρατικά
τη λήθη
της κοινωνίας
πάνω στους Αθώους
αλλά οι Δίκαιοι
αντιστέκονται.