56386 - Τα θαύματα

Ν. Λυγερός

Τα θαύματα
ανήκουν
σε διάφορες
κατηγορίες
και η ταξινόμηση
θα σου δώσει
δεδομένα
για την επιλογή
και τις διαφορές
στα Ευαγγέλια.