56387 - Στα απόκρυφα

Ν. Λυγερός

Στα απόκρυφα
βρίσκεις αιρετικά
του γνωστικισμού
αλλά και μερικά
που αποτελούν
βάση δεδομένων
για τις βυζαντινές
εκκλησίες μας
όσον αφορά
στις αγιογραφίες
γι’ αυτό πρόσεχε
τις λεπτομέρειες.