56388 - Η στρατηγική Διδασκαλία

Ν. Λυγερός

Η στρατηγική Διδασκαλία
είναι αυτή
που σου δίνει βάθος
όταν μελετάς
τα ιερά κείμενα
αλλιώς απλώς
τα διαβάζεις
και τα σβήνεις
από τη σκέψη σου
διότι δεν άγγιξες
την ουσία
και το ιερό.