56389 - Τα θαύματα του Ιωάννη

Ν. Λυγερός

Τα θαύματα του Ιωάννη
είναι διαφορετικά
από τα προηγούμενα
γιατί έχουν στόχο
πιο οικουμενικό
έτσι δεν είναι μόνο
διορθωτικά
αλλά αναδεικνύουν
τη δύναμη του καλού
και πέρα των ορίων.