56390 - Στα θαύματα του Ιωάννη

Ν. Λυγερός

Στα θαύματα του Ιωάννη
δεν βλέπεις εξορκισμούς
ούτε δαιμονισμούς
δεν υπάρχουν ασθένειες
εκτός εκ γενετής
αλλά θα ζήσει ο Λάζαρος
και θα πολλαπλασιαστεί
το μάνα εξ ουρανού
για να περπατήσει
πάνω στη θάλασσα
ο Χριστός.