56391 - Το Μεγαλείο του Χριστού

Ν. Λυγερός

Το Μεγαλείο του Χριστού
φαίνεται στο Ευαγγέλιο
κατά Ιωάννη
διότι με τα θαύματα του
δεν διορθώνει μόνο
τα προηγούμενα λάθη
διότι τώρα καλυτερεύει
την ίδια την πραγματικότητα
μέσω της υπέρβασης.
Δίνει έμφαση στο καλό
χωρίς να έχει ανάγκη
από την ύπαρξη του κακού.